Правила и условия

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

(публічного приєднання)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОМОГАЙКА", місцезнаходження: 61108, м. Харків, вул. Морозова, буд, 6; код ЄДРПОУ 4420214, в особі Директора Петричук Анни Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, (далі - "Компанія"), яка пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – Користувач) укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг щодо користування веб-сайтом «Pomogayka.ua» (надалі іменується – веб-сайт).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб. В разі прийняття викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті, якщо інше не зазначено в Оферті.

Веб-сайт за адресою: http://pomogayka.ua/ знаходиться в розпорядженні і користуванні Компанії на підставі ліцензійного договору з власником Сайту.

Визначення термінів:

Компанія — це юридична особа, а саме - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОМОГАЙКА", місцезнаходження: 61108, м. Харків, вул. Морозова, буд, 6; код ЄДРПОУ 4420214.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, що користується веб - сайтом і прийняла умови цього Договору.

Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту: http://pomogayka.ua/ і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.

Власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту.

Адміністрація Сайту – особи, наділені повноваженнями щодо Адміністрування веб-сайту.

Адміністрування Сайту – комплекс заходів щодо підтримування функціонування веб-сайту, його працездатності, роботи, зручності для користувача, регулярного розміщення матеріалів авторів веб-сайту на сторінках веб-сайту.

Інформаційне наповнення Сайту – будь-яка інформація та дані на веб-сайті, у тому числі авторські матеріали, права на які належать авторам, які здійснюють наповнення веб-сайту.

Авторизація – процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту, Інформаційного наповнення Сайту), що здійснюється відповідно до Угоди про користування сайтом шляхом Реєстрації Користувача на Сайті через зазначення Користувачем своїх Персональних даних (Логіна та Пароля) і, відповідно, створення Профілю Користувача чи Виконавця:

Логін – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Користувача Сайту для здійснення Користувачем доступу до певних визначених Постачальником послуг функцій та можливостей Сайту;

Пароль – алфавітно-цифровий набір символів Користувача, за допомогою якого Користувач підтверджує свій Логін для здійснення доступу до Сайту;

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цього Договору та чинного законодавства;

Виконавець — Користувач, що пройшов процедуру реєстрації та перевірки на Сайті відповідно до умов цього Договору, який розміщує Оголошення та Пропозиції на Сайті відповідно до умов цього Договору.

Оголошення — розміщенні на Сайті пропозиції Виконавця у вигляді повідомлень - тексту і графічних зображень, що описують досвід роботи і компетентність Виконавця в конкретній категорії надання робіт/послуг

Зображення — фотографії Виконавців, прикріплені фото до оголошення.

Відгук — коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з іншим Користувачем в процесі надання послуг / виконання робіт.

Пропозиція — рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту або послуги Виконавця, що розміщується на веб-сайті, на адресу Користувачів (замовників) укласти з ним договір на надання послуг / виконання робіт відповідно до Завдання Користувач (Замовника)

Замовник — Користувач, що пройшов на веб-сайті процедуру реєстрації та розміщує Завдання на веб-сайті відповідно до умов цього Договору, а також самостійно та / або програмою веб-сайту автоматично, здійснює Вибір Виконавця для отримання послуг / результатів робіт з виконання Завдання.

Гарантійний платіж — грошова сума, яка перераховується Виконавцем на банківський рахунок Компанії і відображається на балансі Виконавця і є, узгодженим Сторонами (Виконавцем і Компанією) відповідно до положень ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов'язань Виконавцем перед Компанією стосовно оплати Компанії наданого доступу і Сервісів.

Сума Завдання — вартість послуг / робіт Виконавця, зазначено в Завданні Замовника, за яким було здійснено Вибір Виконавця.

Сервіси Компанії — сукупність послуг, що надаються Компанією, відповідно до цього Договору для Користувачів на платній або безоплатній основі в тому числі, але не виключно: послуги реєстрації Користувачів, створення Облікового запису (Особистого кабінету), доступ до сервісу особистих повідомлень, доступ до Сайту для розміщення на Сайті Завдань Замовників, Оголошень і Пропозицій Виконавців, доступ до створення Публічного Профілю Виконавця і розміщення інформації в ньому, а також вчинення за допомогою Сайту дій, пов'язаних з наданням можливості Замовникам здійснити вибір Виконавців.

Правила конфіденційності — умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті згідно чинного Законодавства України. Правила конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Договору

2.1 Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з користуванням веб-сайту «Pomogayka.ua» на умовах, визначених Сторонами згідно з цим Договором та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до міжнародних угод, проратифікованих Україною, та інших чинних нормативно-правових актів.

2.2 Початок користування веб-сайтом, яке здійснює Користувач із реєстрацією на веб-сайті шляхом створення відповідного профілю чи без реєстрації, у будь-якому разі підтверджує надання Користувачем – згоди на укладення цього Договору щодо користування сайтом із Компанією на умовах, визначених цим Договором.

2.3 Укладення вказаного в п. 2.1 Договору відбувається на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Користувач може лише приєднатися цілком до запропонованого Компанією Договору про користування Сайтом і не може запропонувати свої умови Договору.

2.4 Всі договори про надання послуг і/або виконання робіт укладаються безпосередньо між Користувачами (Виконавцем і Замовником). Таким чином, Компанія не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу. Права і обов'язки користувачів визначаються чинним законодавством України, в тому числі Законом України "Про електронну комерцію" і Законом України "Про захист прав споживачів".

2.5 У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Компанії і вправі відмовитися від укладення Договору.

2.6 З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

3. Права та обов’язки сторін:

3.1 Права та обов’язки Компанії:

- У разі виявлення Адміністрацією веб-сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація веб-сайту має право відмінити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до Сервісів веб-сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація веб-сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу. - Адміністрація веб-сайту має право заблокувати та/або видалити обліковий запис Користувача у випадку порушення Користувачем будь-якого з положень цього Договору. - У разі виявлення Адміністрацією веб-сайту послуг будь-яких неправомірних, протиправних чи незаконних згідно з законодавством України дій з боку Користувача, зокрема будь-яких дій, що шкодять честі та гідності інших Користувачів, Адміністрація веб-сайту послуг має право в будь-який час без погодження з Користувачем, без обґрунтування причин та без повідомлення Користувача тимчасово або постійно обмежити доступ Користувача до певних або всіх функцій Сайту. - Адміністрація веб-сайту має право відмовити в реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого раніше заблоковано та/або видалено за порушення умов цього Договору. - Компанія не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг/товарів для Замовника; - Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних / наданих/проданих Виконавцями робіт / послуг/ товарів для Замовника; - Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України). - Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача. - Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Користувачу. - Компанія зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Сервісу. Компанія може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації.

3.2 Права та обов`язки користувачів:

- Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Компанію і / або інших Користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. - Користувач має право самостійно вносити зміни та виправлення до інформації про себе у відповідному розділі на Сайті виключно за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну й достовірну інформацію. - Користувач несе відповідальність за дотримання прав третіх осіб щодо інформації, переданої Компанії при реєстрації Користувача, використанні веб-сайту і отриманні Сервісів Компанії. З моменту реєстрації на веб-сайті Користувач дає згоду і погоджується на обробку Компанією персональних даних Користувача, зазначених ним при реєстрації з метою забезпечення можливості надання Послуг/ продажу товарів, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача. - Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на веб-сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.  - У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Адміністратором у Договір, або з новими тарифами на послуги, Користувач повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір та припинити використання Сервісів. - У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. - Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. - Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, повідомивши про це Компанію шляхом направлення відповідного повідомлення. - Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанією та їх вартості. Користувач не має права: завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до закону або договору; завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку рекламну інформацію, спам (у тому числі й пошуковий), переліки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи Інтернет-заробітку, а також використовувати будь-яким чином можливості Сайту для участі в цих заходах; видавати себе за представника власників Сайту/Адміністрації Сайту; реєструватися від імені іншої особи, у тому числі юридичної особи, або замість іншої особи; будь-яким чином уводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача; завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати й надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка є: незаконною, шкідливою; містить образи й наклепи; демонструє насильство й жорстокість (або є їх пропагандою); порушує права інтелектуальної власності; пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій; містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики; є рекламою (або її пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг); роз’яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їхніх аналогів, вибухових речовин чи зброї; містить інформацію обмеженого доступу, зокрема – без обмеження цим – державну та/або комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб; має шахрайський характер; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва щодо здійснення злочинних дій; містить екстремістські матеріали тощо; здійснювати несанкціоноване збирання й зберігання персональних даних інших осіб; застосовувати будь-яке програмне забезпечення або засоби для отримання доступу, придбання, копіювання або моніторингу будь-яких елементів Сайту та його функціональних можливостей; порушувати роботу Сайту та будь-яких його елементів; розміщувати посилання на ресурси мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству України, у тому числі розміщувати на Сайті авторські матеріали інших осіб без їхньої згоди на це; розміщувати на Сайті інформацію та об’єкти (включно з посиланнями на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб; надавати третім особам можливість користуватися Сайтом через профіль Користувача, у тому числі через усесвітню мережу Інтернет, таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ із будь-якого місця й у будь-який час за власним вибором.

4. Правила взаємодії Замовників та Виконавців:

- Замовники розміщують на веб-сайті Завдання, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у виконанні / наданні / продажу Виконавцем робіт / послуг / товарів для Замовника в певній категорії. При цьому забороняється розміщення Замовниками Завдань та Оголошень, що мають на меті вивчення попиту на надання / виконання послуг / робіт / продажу товарів і інші цілі, не пов'язані з необхідністю фактичного виконання / надання робіт / послуг / продажу товарів. - Виконавці самостійно здійснюють пошук нових Завдань та Оголошень і розміщують свої Пропозиції на опубліковані Замовниками Завдання та Оголошення. Розміщення Виконавцем Пропозиції не є гарантією того, що Замовник для виконання свого Завдання вибере саме Виконавця, який розмістив таку Пропозицію. - Замовник має можливість подати запит Виконавцю за допомогою функціоналу Веб-сайту, виклавши в ньому вміст необхідних Замовнику товарів, робіт, послуг, дій. Подальша комунікація може здійснюватися Користувачами за допомогою відповідної функції на Веб-сайті, яка дозволяє розміщувати запити. - Замовник має можливість зателефонувати Виконавцю для досягнення попередніх домовленостей щодо подальшого укладення угод про продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, або здійсненні Виконавцем інших дій, обумовлених обраною Виконавцем і замовленої Замовником категорії. Дана можливість може надаватися Користувачам Адміністрацією сайту безкоштовно або за окрему плату, відповідно до тарифів, що будуть оприлюднені на веб-сайті. - Виконавець одержує оповіщення про розміщення замовниками замовлень. У разі, якщо Виконавець зацікавлений у виконання відповідного замовлення він має можливість зв'язатися з Замовником в телефонному режимі або шляхом направлення останньому повідомлення. - Зазначений Виконавцем в профілі адресу відображається на карті, наявної в функціоналі Веб-сайту. Виконавець зобов'язаний розміщувати достовірну інформацію про свій адресу з метою надання Замовникам реальної інформації про місцезнаходження Виконавця. Відповідальність за недостовірне вказівку адреси в повній мірі покладається на Виконавця. - Користувач здійснює пошук Виконавців / Замовників, контактує з такими користувачами, досягає домовленостей і виконує їх, а також несе відповідальність за їх виконання самостійно, без участі Компанії. Сприяння Компанії обмежується створенням технічної можливості дізнатися про наміри інших користувачів укласти ту чи іншу угоду по виконанню робіт, надання послуг, або вчинення інших дій. - Замовник зобов'язується самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Виконавцями (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для продажу товарів/ виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для продажу товарів/ виконання / надання робіт / послуг відповідного виду; оформляти договори з Виконавцем в письмовому вигляді і інші документи, підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю коштів за продаж товарів/ виконані / надані роботи / послуги).

5. Ціна послуг, які надаються згідно із цим Договором.

Послуги щодо користування веб-сайтом надаються Користувачеві Компанією на власний розсуд платно або безплатно; при цьому, у будь-якому разі, використання матеріалів веб-сайту фізичними та/або юридичними особами не може здійснюватися без погодження з Адміністрацією веб-сайту. Компанія може встановлювати плату (гарантійний платіж) за доступ до користування Сервісами веб-сайту. В такому разі вартість буде погоджена в Додатках до цього Договору з кожним Користувачем окремо відповідно до тарифів, що будуть оприлюднені на веб-сайті. Компанія дотримується політики, згідно з якою ціна послуг, що надаються Користувачеві веб -сайту, формується залежно від обраного Користувачем плану роботи із веб-сайтом, строку (терміну), у межах якого Користувач планує використовувати платні функції веб-сайту, та інших умов, які Постачальник послуг має право встановити самостійно. Ціна платних послуг, що надаються Виконавцем Замовникам, визначається на відповідних сторінках веб-сайту для кожної окремої послуги з урахуванням усіх податків та зборів.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТА АВТОРІВ САЙТУ

Усі об’єкти, розміщені на Сайті, – будь-які авторські твори, інформаційні матеріали, торгові знаки/торгові марки, авторські статті, текст, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки й інші об’єкти та їх добірки, – і все без винятку Інформаційне наповнення Сайту є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності власників Сайту, якщо інше не буде вказано у відповідному застереженні на Сайті. Усі права на об’єкти, зазначені в п. 6.1 цього Договору, є застережені та захищені, що також підтверджується знаком ©, який міститься на Сайті. .Використання інформаційних матеріалів, авторських статей та всього Інформаційного наповнення Сайту загалом будь-яким способом та для будь-якої мети допускається виключно за умови наявності письмової згоди власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті. Постачальник послуг, розміщуючи на Сайті належне йому на законних підставах Інформаційне наповнення, надає іншим Користувачам лише право на ознайомлення з ним та його використання виключно в межах надаваного Сайтом функціоналу, шляхом перегляду й виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

7.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Адміністрація Сайту збирає персональну інформацію Користувача в процесі реєстрації Користувача на Сайті та при користуванні Послугами, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту. При Реєстрації на Сайті та подальшому користуванні ним, а також при отриманні Послуг Користувач надає інформацію щодо себе, яку Адміністрація Сайту має право використовувати для надання Послуг відповідно до умов цього Договору при цьому відповідальність за точність і достовірність даних, що надаються, несе Користувач. Адреса електронної пошти Користувача може використовуватися Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання інформаційних повідомлень, або будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дотримання конфіденційності реального імені та прізвища Користувача та/або його адреси електронної пошти, якщо Користувач сам обрав опцію публічного показу цих даних у налаштуваннях Профілю Користувача. Адміністрація Сайту зобов’язується не передавати персональну інформацію Користувача будь-яким стороннім особам, крім випадків, зазначених нижче: –Користувач порушує умови Договору та/або чинного законодавства України та/або –цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, підставах. Прийняття Користувачем умов цього Договору в порядку, визначеному цим Договором, свідчить про те, що Адміністрація Сайту ознайомила Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх. Прийняття Користувачем умов цього Договору в порядку, визначеному цим Договором, свідчить про те, що Користувач надав Адміністрація Сайту право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати Персональні дані Користувача, які Користувач надає Адміністрації Сайту через Сайт; при цьому Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також – що добровільно надає згоду Адміністрації Сайту на їх оброблення. Надаючи свої Персональні дані, Користувач надає Адміністрації Сайту свою добровільну згоду на обробку й використання своїх Персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою. Адміністрація Сайту має право зберігати архівну копію Персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання й слідства та органам місцевого самоврядування за їхнім умотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Адміністрація Сайту у зв’язку із цим. Постачальник послуг не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, у зв’язку з особливостями Сайту, може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

8. Відповідальність сторін:

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у відповідності до чинного законодавства України та умов цього Договору. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп'ютеру Користувача та його даним. Користувач несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісів, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до Сервісів, наданих Користувачеві, третім особам, в тому числі іншим Користувачам, на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісів вважаються здійсненими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, повідомив Адміністратора про несанкціонований доступ або підозри щодо несанкціонованого доступу до Сервісів. Користувач несе відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства під час використання Сервісу. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо. У випадку пред'явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв'язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту. При порушенні Користувачами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі

9. Вирішення спорів

Сторони прагнуть вирішувати всі спори, що виникають при укладанні, виконанні, розірванні цього Договору або тлумаченні його положень, шляхом переговорів. Якщо Сторони не вирішать спір, що виник між ними шляхом переговорів, такий спір передається на вирішення до відповідного суду, у відповідності до встановлених чинним законодавством України правил про підвідомчості і підсудності. До цього Договору застосовується матеріальне і процесуальне право України.

10. Заключні положення

Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили. Цей Договір складений українською мовою та може бути наданий Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної та іншомовної версій Договору застосовуються положення українськомовної версії цього Договору. Строк дії цього Договору – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цього Договору. Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зазначені Користувачами при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважається електронна адреса: pomogayka.ua@gmail.com

11. Реквізити Адміністрації:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОМОГАЙКА", місцезнаходження: 61108, м. Харків, вул. Морозова, буд, 6; код ЄДРПОУ 4420214, e-mail: pomogayka.ua@gmail.com, Тел.: +380730919110
Pomogayka 2024
logo
loader
Pomogayka 2024